You are currently viewing Seminarium w Finlandii poświęcone edukacji dorosłych

Seminarium w Finlandii poświęcone edukacji dorosłych

Seminarium ,,Social Justice in Lifelong Guidance for Adults” odbyło się w Finlandii. Na forum międzynarodowym Polskę reprezentowała Prezes Fundacji RA i DO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych. Wkraczamy w nowy obszar – nieformalna edukacja dorosłych. Jesteście gotowi? My tak!