Działalność statutowa 2018

Fundacja w 2018 roku

Działalność statutowa 2017

Fundacja kontynuowała współpracę z organizacjami, zajmującymi się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Realizowała również projekty międzynarodowe, m.in. ERASMUS + EVS for ALL dla wolontariuszy z Hiszpanii, Armenii, Gruzji i Słowacji.

Działalność statutowa 2016

Fundacja kontynuowała współpracę z Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym w zakresie międzynarodowych wymian młodzieży oraz organizacjami, zajmującymi się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Ursynowa Miasta Stołecznego Warszawy. Podopieczni Fundacji uczestniczyli w kilkunastu projektach międzynarodowych.

Działalność statutowa 2014

Fundacja kontynuowała współpracę z Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym w zakresie międzynarodowych wymian młodzieży, włączających osoby z wadami słuchu. Podopieczni Fundacji uczestniczyli w kilkunastu projektach międzynarodowych.