Nasze cele

Celem Fundacji jest działalność polegająca na współpracy z podmiotami polskimi i zagranicznymi działającymi w zakresie promocji idei tolerancji i integracji życia społecznego, kulturowego i zawodowego.​Do celów Fundacji należą: Promowanie idei międzykulturowości, mobilności oraz integracji europejskiej. Współpraca o charakterze kulturalnym, gospodarczym i społecznym z podmiotami działającymi na terenie całego świata. Popularyzacja kultur i wytworów kultury poszczególnych krajów, regionów, społeczności i religii.

Poznajemy się, uczymy, integrujemy

Od kilku lat Fundacja RAiDO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych wspiera Głuchych, Słabosłyszących oraz ich rodziny w przełamywaniu barier emocjonalnych, komunikacyjnych, społecznych. Przez te kilka lat wysyłaliśmy osoby Głuche/Słabosłyszące na Międzynarodowe Wymiany Młodzieży, Szkolenia, Wolontariat Międzynarodowy, Job Shadowings, praktyki zawodowe, światowe spotkania młodzieży. Byliśmy w: Niemczech, Francji, Finlandii, Estonii, Irlandii, Islandii, Belgii, Holandii; Portugalii, Hiszpanii, Turcji, Słowenii, we Włoszech, Grecji, Albanii, Bułgarii, Rumunii, Danii, Szwecji, Norwegii, Austrii, na Cyprze, w Tunezji, na Martynice i Guadelupie, Nepalu, Wietnamie, Chinach