Działalność statutowa Fundacji 2017

DZIAŁALNOŚĆ LOKALNA

Kontynuacja  współpracy z Organizacjami zajmującymi się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy:

– Fundacją Hipoterapia

– Stowarzyszeniem Osób i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych MAJA

– Przedszkolem Integracyjnym nr 45 na Mokotowie.

Organizacje wyraziły chęć i zgodę na koordynację projektów Wolontariatu Europejskiego, jako Akredytowane Organizacje Goszczące EVS.

W roku 2016/2017 w  organizacjach/instytucjach był realizowany projekt ERASMUS + „ EVS for ALL”  dla 6 wolontariuszy z: Hiszpanii, Armenii, Gruzji, Słowacji.

W Stowarzyszeniu MAJA projekt trwał od 28 sierpnia  2016 do 31 lipca 2017 . Uczestniczyło w nim 2 wolontariuszy: 1 wolontariuszka z Białorusi oraz jedna wolontariuszka z Gruzji

W Fundacji Hipoterapia uczestniczyło 2 wolontariuszy: 1 wolontariuszka z Armenii oraz 1 wolontariusz z Hiszpanii

W Przedszkolu Integracyjnym uczestniczyło 2 wolontariuszy: 1 wolontariuszka z Hiszpanii oraz 1 wolontariusz ze Słowacji.

– Dzielnicą Ursynów i DKDSem działającym przy Urzędzie Gminy Ursynów

W roku 2017 był realizowany projekt finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Gminy Ursynów pt „Świat i JA”.

Fundacja RA I DO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży I Dorosłych w roku 2017 w ramach  ERASMUS + kontynuowała realizację projektu finansowanego i nadzorowanego  przez FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).

EVS for FUTURE, numer projektu: 2015-3-PL01-KA105-023084 okres realizacji 01.01.2016-31.10.2017

Projekt „EVS for FUTURE” to cykl działań przygotowanych z myślą o młodych osobach z mniejszymi szansami, które podobnie jak ich rówieśnicy chcieliby aktywnie uczestniczyć w życiu Europy i możliwościach jakie daje Program ERASMUS +.

Celem projektu jest integracja i współdziałanie na rzecz młodzieży ze specjalnymi potrzebami w obszarze Wolontariatu Europejskiego. Działania w projekcie są ze sobą ściśle powiązane i występują w zaplanowanej i uzgodnionej przez strony kolejności.

W Projekcie wzięło udział 18 pracowników młodzieżowych pracujących z młodzieżą również ze specjalnymi potrzebami oraz 14 Głuchych /Słabosłyszących z Polski i Hiszpanii. Realizacja projektu odbywała się w: w Ośrodku Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Krzyżewie (Podlasie) gdzie pracują osoby niepełnosprawne, W Grecji gdzie na wolontariat krótkoterminowy (59 dni) wyjechało 8 osób Głuchych z Polski oraz w Warszawie, gdzie odbyło się spotkanie ewaluacyjne całego projektu. W Spotkaniu ewaluacyjnym uczestniczyli zarówno Partnerzy Międzynarodowi jak i Głusi wolontariusze.   W projekcie bierze udział 10 Partnerów z 8 krajów EU: Grecji (2 org) Francji, Estonii, Cypru, Włoch (2 org) Hiszpanii, Słowenii i Polski.

„ EVS 4 ALL”   numer umowy 2016-1-PL01-KA105-024352

Projekt „EVS 4 ALL” to  kontynuacja działalności w obszarze EVS w  organizacjach mieszczących się na Ursynowie i Mokotowie w Warszawie oraz rozpoczęcie wolontariatu europejskiego w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 na Mokotowie. Organizacja Koordynująca  – Fundacja RA i DO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych  zamierza  koordynować  pobyt 6 wolontariuszy ( 3 Kraj EU, 3 Kraj Partnerski) w 3 Organizacjach Goszczących  pracujących z i na rzecz osób niepełnosprawnych.

Goszczenie zagranicznych wolontariuszy w Fundacji Hipoterapia, Stowarzyszeniu MAJA  i w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 ma służyć  wzbogaceniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Urozmaici  i wzbogaci to program oferowany podopiecznym przyczyniając się jednocześnie do zdobycia wysokiej jakości umiejętności i kwalifikacji Wolontariuszy.  Projekt to także platforma  promowania różnorodności, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, wprowadza on w organizacjach goszczących  atmosferę różnorodności, odmienności, tolerancji i otwartości na innego człowieka, na jego język, kulturę, religię, wygląd, idee czy wartości.

Wszystkie działania w projekcie będą trwały  od 22 sierpnia 2016 do 31 lipca 2017r (11 mcy + 1 tydzień).

W projekcie wzięło e udział 6 wolontariuszy:  w Fundacji Hipoterapia Wolontariusze z Armenii i Hiszpanii. W Stowarzyszeniu Osób i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych MAJA  Wolontariusze z Białorusi i Gruzji. W Przedszkolu Integracyjnym Wolontariusze z Hiszpanii i Słowacji.

Metodami pracy we wszystkich 3 Org. Goszczących  opierają się na „learning by doing”

Fundacja Hipoterapia:

– praca z końmi i asysta podczas hipoterapii

– praca z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

Stowarzyszenie MAJA

-praca z dorosłymi osobami z umiarkowanym i głębokim upośledzeniem umysłowym

– praca jako opiekun wyjść na wystawy, do muzeum,

– asystowanie przy warsztatach terapii zajęciowej (ceramika, warsztaty kulinarne, malarskie)

Przedszkole Integracyjne:

– praca z małym dzieckiem/dzieckiem niepełnosprawnym

– wsparcie w procesie  wychowawczym i rehabilitacyjnym małego dziecka

Rezultaty to :

-rozpoczęcie  i kontynuacja działalności w obszarze wolontariatu europejskiego jako organizacje goszczące i koordynujące

–  innowacyjny i ulepszony sposób działania na rzecz grup docelowych przez zapewnienie np.: większej ilości atrakcyjnych programów dla podopiecznych (osób niepełnosprawnych ) i wolontariuszy zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami

– skuteczniejsze działania na korzyść społeczności lokalnych

– propagowanie wolontariatu jako metody pracy i nauki zarówno dla wolontariuszy jak i środowisk współpracujących z osobami niepełnosprawnymi

-poszerzenie wachlarza możliwości uczenia się i spędzania wolnego czasu dla młodych osób

Korzyści długoterminowe :

– kontynuacja EVS w organizacjach goszczących oraz rozszerzenie działań na inne organizacje na terenie Ursynowa/Warszawy.

– zdobycie umiejętności zawodowych, językowych i kulturowych przez Wolontariuszy międzynarodowych oraz lokalnych mentorów

3) „Job Mobility” 2016/2017 projekt finansowany z Programu POWER realizowany w partnerstwie z Fundacja AKTYWIZACJA. Projekt miał na celu celu wysłanie 54 niepełnosprawnych osób z terenu Polski na międzynarodowe staże zawodowe do Włoch i Grecji w 2017r. W ostateczności w projekcie wzięło udział około 20 osób niepełnosprawnych.

Działalność międzynarodowa i lokalna (chronologicznie)

marzec

AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWE

04-13.03.2017 – Szkolenie Międzynarodowe/Francja/Paryż – projekt teatralny – udział 3 osoby, w tym 3 z Ursynowa

18-26.03.2017 -Szkolenie Międzynarodowe /Cypr – projekt psychologiczno-pedagogiczny uczestnicy spoza Ursynowa (ogłoszenie ukazało się i było dostępne dla wszystkich podopiecznych Fundacji RA i DO)

24 -31.03.2017 – Szkolenie Międzynarodowe/Włochy – projekt „Smiechoterapii” – udział 2 osób z Ursynowa

AKTYWNOŚCI LOKALNE

– koordynacja i przygotowanie do realizacji projektu „Świat i JA”, przygotowanie i zakup materiałów

promocyjnych

kwiecień

AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWE

– brak

AKTYWNOŚCI LOKALNE

26.04.2017 – I spotkanie informacyjne w biurze Fundacji RA i DO – udział 14 młodych osób z Ursynowa,

łącznie 21 osób (reszta młodzieży spoza Ursynowa). Omawianie ofert na sezon wiosenno- letni, spotkanie z wolontariuszami międzynarodowymi, spotkanie prowadzone w języku polskim mówionym oraz polskim języku migowym.

– konsultacje indywidualne

– koordynacja projektu

maj

AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWE

02.05.2017 – 30.06.2017 – Short EVS/Wyjazd 2 Głuchych podopiecznych do Grecji na 2 m-ce – wyjazd 3 osób

18-20.05.2017 – wyjazd na Wizytę Przygotowawczą przed Międzynarodową Wymianą

Młodzieży/Grecja/Lefkada

25-27.05.2017 -wyjazd na Wizytę Przygotowawczą przed Międzynarodową Wymianą Młodzieży/Grecja/Lefkada

AKTYWNOŚCI LOKALNE

– konsultacje indywidualne

– koordynacja projektu

czerwiec

AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWE

12-19.06.2017 – Międzynarodowa Wymiana Młodzieży /Włochy/Perugia – projekt ekologiczny/recycling – łącznie udział 4 osób, 2 z Ursynowa

19-26.06.2017 – Szkolenie Międzynarodowe w Portugalii/Faro – łącznie 2 osoby, 2 osoby z Ursynowa (Prezes Fundacji RA i DO, Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych MAJA)

26.06-05.07 – Międzynarodowa Wymiana Młodzieży w Grecji/Lefkada- projekt muzyczny – łącznie 5 osób z Polski

AKTYWNOŚCI LOKALNE

-08.06.2017 – I spotkanie informacyjne poza biurem Fundacji RA i DO – Liceum nr 63 i. Kossutha na Ursynowie – udział kadry oraz 32 uczniów klas II oraz nauczycieli. Spotkanie z Panią Dyrektor Liceum.

– konsultacje indywidualne

– koordynacja projektu

lipiec

AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWE

02.07.2017 – 29.08.2017 – Short EVS/Wyjazd 2 Głuchych podopiecznych do Grecji na 2 m-ce – udział 3 osób

05-07.07.2017 -wyjazd na Wizytę Przygotowawczą przed Międzynarodową Wymianą Młodzieży/Grecja/Lefkada

10-19.07.2017 – Międzynarodowa Wymiana Młodzieży w Grecji/Lefkada – projekt ceramiczny – udział łącznie 6 osób, 3 osoby z Ursynowa

AKTYWNOŚCI LOKALNE

– konsultacje indywidualne

– koordynacja projektu

sierpień

AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWE

03-12.08.1017 – Międzynarodowa Wymiana Młodzieży w Grecji/Lefkada – projekt tworzenie ekologicznych zabawek – łącznie udział 5 osób

1926.08.2017 – Międzynarodowa Wymiana Młodzieży na Słowenii/Maribor – projekt o odkrywaniu swojego potencjału – łącznie 5 osób, 4 osoby z Ursynowa

AKTYWNOŚCI LOKALNE

27.08.2017 – II Spotkanie Młodzieży w biurze Fundacji RA i DO „MENTORING” Kim jest mentor, co robi – nabór mentorów dla Wolontariuszy Międzynarodowych przyjeżdżających do Polski w 2017 – udział 6 osób , 5 osób z Ursynowa

30.08.2017 – II spotkanie informacyjne poza biurem Fundacji RA i DO – MAL ul. KŁOBUCKA 14 – spotkanie na temat Wolontariatu lokalnego i międzynarodowego – spotkanie integracyjne – Wolontariusze lokalni z MALu oraz Wolontariusze Międzynarodowi (EVS) z Fundacji RA i DO – 14 uczestników spotkania

wrzesień

AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWE

brak

AKTYWNOŚCI LOKALNE –

29.09.2017 – III spotkanie w Biurze Fundacji RA i DO – GRUZJA

– konsultacje indywidualne

– koordynacja projektu

październik

AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWE

01.10.2017 – 30.06.2018 – wyjazd Wolontariusza do Portugalii na projekt EVS długoterminowy – udział 1 osoby

04-12.10.2017 – Seminarium dot. EVS (Wolontariat Europejski) -Portugalia/Faro – udział 3 osób

05-16.10.2017 – Szkolenie Międzynarodowe w Grecji/Lefkada – projekt tworzenie ekologicznych zabawek – udział 3 osób

24-30.10.2017 – Światowe spotkanie młodzieży w Pekinie/CHINY – udział 4 osób, 1 osoba (Lider projektu) z Ursynowa

AKTYWNOŚCI LOKALNE

– konsultacje indywidualne

– koordynacja projektu

listopad

AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWE

16-19 wyjazd na Wizytę Przygotowawczą przed cyklem Szkoleń Międzynarodowych /Francja/Strasburg – udział 1 osoby

AKTYWNOŚCI LOKALNE

grudzień

AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWE

02-06,12 – 02-06,12 – wyjazd na spotkanie Koordynatorów Projektu Ogólnoświatowego (Partnerzy z: Nepal, Indie,

Plany Fundacji „RA i DO” Międzynarodowego Centrum Wsparcie Młodzieży i Dorosłych

W 2018 roku planujemy kontynuować i rozwijać działalność na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym w podobnym zakresie jak w 2017 kontynuując realizowane projekty i rozpoczynając nowe. Jak co roku będziemy ubiegać się o dofinansowanie startując w ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań międzynarodowych.

Planujemy w 2017 roku, jako Organizacja Koordynująca gościć 4 wolontariuszy w ramach Wolontariatu Europejskiego z zagranicy, którzy będą pracować w  i Stowarzyszeniu Osób Głęboko Upośledzonych MAJA oraz Przedszkolu Integracyjnym numer 45.

W roku 2018 planujemy działania na gruncie lokalnym m. in. chcemy nawiązać współpracę ze strukturami samorządowymi Warszawy oraz z organizacjami już działającymi w Warszawie lub całej Polsce. Ponadto czeka nas kilka projektów na skalę światową, jesteśmy Partnerami i wraz z podopiecznymi będziemy brać udział w projektach w Chinach, Wietnamie, Ameryce Środkowej.