Działalność Fundacji 2016

Działalność lokalna

 

  1. a) kontynuacja współpracy z Polską Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym w zakresie międzynarodowych wymian młodzieży włączających osoby z wadami słuchu

 

  1. b) kontynuacja  współpracy z Organizacjami zajmującymi się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Ursynowa Miasta Stołecznego Warszawy:

Fundacją Hipoterapia oraz Stowarzyszeniem Osób i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych MAJA.

W roku 2014 obie organizacje wyraziły chęć i zgodę na koordynację projektów Wolontariatu Europejskiego, jako Akredytowane Organizacje Goszczące EVS.  W dniu 31 lipca 2014 r Fundacja RA i DO uzyskała dla tych dwóch organizacji Statut Organizacji Koordynującej numer 2014-1-PL01-KA110-002074. Akredytacja ważna do 30 lipca 2017r.

Fundacja Hipoterapia uzyskała Akredytację Organizacji Goszczącej w dniu 31 lipca 2014 ważną do 30 lipca 2017 o numerze 2014-1-PL01-KA110-002073 Programu ERASMUS +.  

Stowarzyszenie Osób i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych MAJA uzyskała Akredytację Organizacji Goszczącej w dniu 31 lipca 2014 ważną do 30 lipca 2017 o numerze 2014-1-PL01-KA110-002074 Programu ERASMUS +.

W roku 2015/2016 w obu organizacjach był realizowany projekt ERASMUS + „ BE with US” dla 4 wolontariuszy z takich krajów jak: Słowacja, Hiszpania, Białoruś.

W Fundacji Hipoterapia projekt trwał od 1 września 2015 do 31 lipca 2016 . Uczestniczyło w nim 2 wolontariuszy: 1 mężczyzna/wolontariusz  z Białorusi i 1 kobieta/wolontariuszka z Białorusi.

W Stowarzyszeniu MAJA projekt trwał od 1 września 2015 do 31 lipca 2016 . Uczestniczyło w nim 2 wolontariuszy: 1 mężczyzna/wolontariusz  z Hiszpanii  i 1 kobieta/wolontariuszka z Słowacji. 

W roku 2016 do współpracy jako Organizacja Goszcząca Wolontariuszy z programu EVS finansowanego z ERASMUS + dołączyło: Przedszkole Integracyjne numer 45 ul. Malczewskiego 4. Na przełomie roku 2016/2017 w Przedszkolu jako wolontariusze pracowało 2 Wolontariuszy.

 

 

Fundacja RA I DO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży I Dorosłych w roku 2016 w ramach  ERASMUS + rozpoczęła realizację  projektu  finansowanego i nadzorowanego  przez FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).

 

EVS for FUTURE, numer projektu: 2015-3-PL01-KA105-023084 okres realizacji 01.01.2016-31.10.2017

Projekt „EVS for FUTURE” to cykl działań przygotowanych z myślą o młodych osobach z mniejszymi szansami, które podobnie jak ich rówieśnicy chcieliby aktywnie uczestniczyć w życiu Europy i możliwościach jakie daje Program ERASMUS +. 

Celem projektu jest integracja i współdziałanie na rzecz młodzieży ze specjalnymi potrzebami w obszarze Wolontariatu Europejskiego. Działania w projekcie są ze sobą ściśle powiązane i występują w zaplanowanej i uzgodnionej przez strony kolejności.

W Projekcie weźmie udział 18 pracowników młodzieżowych pracujących z młodzieżą również ze specjalnymi potrzebami oraz 14 Głuchych /Słabosłyszących z Polski i Hiszpanii. Projekt odbędzie się w Ośrodku Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Krzyżewie (Podlasie) gdzie pracują osoby niepełnosprawne.  Poprzez wypracowane podczas całego projektu działania upowszechniające i prezentujące wyniki projektu grupa odbiorców będzie o wiele większa. W projekcie bierze udział 10 Partnerów z 8 krajów EU: Grecji (2 org) Francji, Estonii, Cypru, Włoch (2 org) Hiszpanii, Słowenii i Polski.

 

 

„ EVS 4 ALL”   numer umowy 2016-1-PL01-KA105-024352

Projekt „EVS 4 ALL” to  kontynuacja działalności w obszarze EVS w 2 organizacjach mieszczących się na Ursynowie i Mokotowie w Warszawie oraz rozpoczęcie wolontariatu europejskiego w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 na Mokotowie. Organizacja Koordynująca  – Fundacja RA i DO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych  zamierza  koordynować  pobyt 6 wolontariuszy ( 3 Kraj EU, 3 Kraj Partnerski) w 3 Organizacjach Goszczących  pracujących z i na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Goszczenie zagranicznych wolontariuszy w Fundacji Hipoterapia, Stowarzyszeniu MAJA  i w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 ma służyć  wzbogaceniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Urozmaici  i wzbogaci to program oferowany podopiecznym przyczyniając się jednocześnie do zdobycia wysokiej jakości umiejętności i kwalifikacji Wolontariuszy.  Projekt to także platforma  promowania różnorodności, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, wprowadza on w organizacjach goszczących  atmosferę różnorodności, odmienności, tolerancji i otwartości na innego człowieka, na jego język, kulturę, religię, wygląd, idee czy wartości.

Wszystkie działania w projekcie będą trwały  od 22 sierpnia 2016 do 31 lipca 2017r (11 mcy + 1 tydzień).

W projekcie weźmie udział 6 wolontariuszy:  w Fundacji Hipoterapia Wolontariusze z Armenii i Hiszpanii. W Stowarzyszeniu Osób i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych MAJA  Wolontariusze z Białorusi i Gruzji. W Przedszkolu Integracyjnym Wolontariusze z Hiszpanii i Słowacji.

Metodami pracy we wszystkich 3 Org. Goszczących  opierają się na „learning by doing”

Fundacja Hipoterapia: 

 – praca z końmi i asysta podczas hipoterapii

 – praca z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

Stowarzyszenie MAJA

 -praca z dorosłymi osobami z umiarkowanym i głębokim upośledzeniem umysłowym

 – praca jako opiekun wyjść na wystawy, do muzeum,

 – asystowanie przy warsztatach terapii zajęciowej (ceramika, warsztaty kulinarne, malarskie)

Przedszkole Integracyjne:

 – praca z małym dzieckiem/dzieckiem niepełnosprawnym

 – wsparcie w procesie  wychowawczym i rehabilitacyjnym małego dziecka

 

Rezultaty to :

 -rozpoczęcie  i kontynuacja działalności w obszarze wolontariatu europejskiego jako organizacje goszczące i koordynujące

 –  innowacyjny i ulepszony sposób działania na rzecz grup docelowych przez zapewnienie np.: większej ilości atrakcyjnych programów dla podopiecznych (osób niepełnosprawnych ) i wolontariuszy zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami 

  – skuteczniejsze działania na korzyść społeczności lokalnych

  – propagowanie wolontariatu jako metody pracy i nauki zarówno dla wolontariuszy jak i środowisk współpracujących z osobami niepełnosprawnymi

 -poszerzenie wachlarza możliwości uczenia się i spędzania wolnego czasu dla młodych osób

Korzyści długoterminowe :

 – kontynuacja EVS w organizacjach goszczących oraz rozszerzenie działań na inne organizacje na terenie Ursynowa/Warszawy.

  – zdobycie umiejętności zawodowych, językowych i kulturowych przez Wolontariuszy międzynarodowych oraz lokalnych mentorów

 

3) „Job Mobility” 2016/2017 projekt finansowany z Programu POWER realizowany w partnerstwie z Fundacja AKTYWIZACJA. Projekt ma na celu wysłanie 54 niepełnosprawnych osób z terenu Polski na międzynarodowe staże zawodowe do Włoch i Grecji w 2017r.

 

 

Działalność Międzynarodowa

 

W 2016 roku w ramach Programu Wolontariat z Polski z Fundacji RA i DO, która jest Akredytowaną Organizacją Wolontariatu Europejskiego (2013 – PL – 142) wyjechało 7 osób:

– 2 osoba do Hiszpanii  – jedna osoba Głucha (projekt 12 miesięczny)

– 4 osób do Grecji (Osoby Głuche)

 – 1 osoba do Portugalii

  •  

Fundacja RA i DO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych w roku 2016 uczestniczyła/ podopieczni Fundacji w kilkunastu projektach międzynarodowych trwających od 6 do 9 dni tj.: 

Projekty realizowane poza Polską w roku 2016:

Erasmus +       2016    “STANDARD PROTOCOL PROCEDURE”  – TC and evaluating Meting            (Oesterreich Verein zur Foerderung der Eigeninitiative junger Frauen und Maenner/Austria ) – udział 2 osób z Fundacji RA i DO

Erasmus +       2016    Youth Acting for the Inclusion of Refugees, for Tolerance and Human Rights            (ASSOCIATION MIGRATION SOLIDARITE &ECHANGE POUR LE DEVELOPPEMENT/Francja ) – udział 2 Osób NIepełnosprawnych z Fundacji RA i DO 

Erasmus +       2016    L’art de la différence universelle – Youth Excange    (Association socio éducative de la région de Cognac/Francja) – łącznie 10 osób w tym: udział 3 Osób Niepełnosprawnych , 1 Osoba z Domu Dziecka, 1 Osoba  – uchodźca z terenu Ukrainy (Donbass), 1 Osoba z depresją

Erasmus +       2016    Developing Life Skills in Young People Through Theatre     (Association Cie Babbaluck/Francja ) – udział 3 Osób pracujących z/na rzecz Osób Niepełnosprawnych (Fundacja RA i DO, Fundacja Hipoterapia, Przedszkole Integracyjne nr 45) 

Erasmus +       2016    Sport&Art Ability        (COMITATO D’INTESA TRA LE ASSOCIAZIONI VOLONTARISTICHE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO/Włochy ) –  łacznie 9 osob, w tym udział 4 Osób Niepełnosprawnych z Fundacji RA i DO

Erasmus +       2016    EuroPet Partners        (Coda di Lupo/Italy/Sardenia/Włochy  ) – łacznie udział 3 osób, w tym 2 Osób Niepełnosprawnych z Fundacji RA i DO

Erasmus +       2016    Color of Life    (Association of Parents of Hearing Impaired Children/Bułgaria) – udział 10 osób, w tym  9 Osób Niepełnosprawnych z Fundacji RA i DO (Wymiana dla Osób Głuchych/Słabosłyszących)

Erasmus +       2016    ASOCIACIÓN DIAGONAL ESPAÑA      (ASOCIACIÓN DIAGONAL ESPAÑA/Hiszpania ) – udział 2 Osób Niepełnosprawnych z Fundacji RA i DO

Erasmus +       2016    INPUT (Inspire people to understand together the society /Portugalia ) – łacznie 6 osób, w tym  1 Osoby Niepełnosprawnej z Fundacji RA i DO

EuroMED        2016    AVER   (Not in my name /Tunezja ) – 6 osób

Beyijin Youth Federation        2016    Beijin Youth Federation         (International City Youth Forum for Youth from whole the world /Chiny ) – 4 osoby, w tym  2 Osób Niepełnosprawnych z Fundacji RA i DO

Erasmus +  – Słowenia  – Wymiana Młodzieży na temat „jak odkrywać swoje talenty”  – łącznie 5 osób, w tym 1 niepełnosprawna

Erasmus +  – Grecja ” Sztuka i aplikacje”  – łacznie 6 osób