Działalność Fundacji 2014

Działalność lokalna

  1. a) kontynuacja współpracy z Polską Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym w zakresie międzynarodowych wymian młodzieży włączających osoby z wadami słuchu

– marzec 2014/Cypr, wymiana Młodzież w Demokracji/Program Młodzież w Działaniu, 6 uczestników, 4 osoby z wadami słuchu, 1 Lider grupy oraz Tłumacz Języka Migowego

– współpraca i Koordynacja projektów Wolontariatu Europejskiego w ramach akredytacji organizacji Wysyłającej i Koordynującej 2009- PL-84

  1. b) nawiązanie współpracy z Organizacjami zajmującymi się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Ursynowa Miasta Stołecznego Warszawy:

Fundacją Hipoterapia oraz Stowarzyszeniem Osób i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych MAJA.

Obie organizacje wyraziły chęć i zgodę na koordynację projektów Wolontariatu Europejskiego, jako Akredytowane Organizacje Goszczące EVS.  W dniu 31 lipca 2014 r Fundacja RA i DO uzyskała dla tych dwóch organizacji Statut Organizacji Koordynującej numer 2014-1-PL01-KA110-002074. Akredytacja ważna do 30 lipca 2017r.

Fundacja Hipoterapia uzyskała Akredytację Organizacji Goszczącej w dniu 31 lipca 2014 ważną do 30 lipca 2017 o numerze 2014-1-PL01-KA110-002073 Programu ERASMUS +.

Stowarzyszenie Osób i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych MAJA uzyskała Akredytację Organizacji Goszczącej w dniu 31 lipca 2014 ważną do 30 lipca 2017 o numerze 2014-1-PL01-KA110-002074 Programu ERASMUS +.

Fundacja RA I DO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży I Dorosłych w roku 2014 w ramach Programu Youth in Action oraz ERASMUS + realizowała 1 projekt finansowany i nadzorowany przez FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).

  • 1) Erasmus +  “Let’s talk about future”

Numer umowy: 2014-2-PL01-KA105-003087

Czas realizacji: 01.08.2014 do 31.01.2015

Kraje uczestniczące: Szwecja, Dania, Bułgaria, Węgry, Włochy, Hiszpania, Grecja, Chorwacja, Polska

Opis projektu:

PBA „Let’s talk about Future” –  to projekt którego głównym celem  było  spotkanie się organizacji pracujących z i na rzecz młodzieży (również niepełnosprawnej i z mniejszymi szansami ), zapoznania się z nowymi zasadami Programu ERASMUS + i stworzenie w oparciu o nowe zasady ERASMUS + Partnerstw opartych na dogłębnej znajomości działalności organizacji i potrzebach młodzieży.

W dniach 23-30 sierpnia 27 uczestników z 14 organizacji z Krajów EU podzieliło się swoimi doświadczeniami, analizowało Program ERASMUS + i jego możliwości, przedstawiło swoje potrzeby i oczekiwania, zapoznało się z propozycjami innych członków projektu, stworzyło nowe partnerstwa i przygotowało się formalnie do procesu aplikacyjnego w następnych latach. Skupiliśmy się na współpracy krótko jak długoterminowej w obszarach non – formal, ale również podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Projekt odbył się w Polsce, na Mazurach.  Miejscem zakwaterowania były jachty, miejscem pracy wynajęte sale szkoleniowe. Naszym zdaniem było to idealne połączenie warunków i metod formalnych jak non – formal. Fundacja RA i DO chce kontynuować międzynarodowe działania żeglarskie na Mazurach. Jest to jednocześnie możliwość pokazania pracownikom młodzieżowym aktywności, do której chcemy zaprosić młode osoby z ich organizacji w przyszłości. Jest to też naszym zdaniem idealna forma uczenia się non-fomal i aktywny sposób spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Organizacje, które zostały zaproszone do udziału pracują głównie w obszarze działań dla młodzieży.  Są to organizacje wspierające edukację formalną, pozaformalną, ośrodki wsparcia i rehabilitacji, szkoły oraz kluby młodzieżowe.  Wśród zaproszonych organizacji znalazły się:

– Placówki edukacyjne i szkoły

– Fundacje i Stowarzyszenia

– organizacje młodzieżowe

– centra wsparcia wychodzenia z nałogów

– organizacje wspierające osoby niepełnosprawne

– organizacje ekologiczne

– akredytowane organizacje EVS

– szkoły dla dorosłych, jednakże skupiające tez osoby w wieku od 18 do 30 lat ( np. Szkoła dla uchodźców/emigrantów w Szwecji)

Są to wybrane organizacje, które rozważają możliwość budowania nowych Partnerstw również z osobami z wadami słuchu lub osobami z mniejszymi szansami.

Działania, które były realizowane w projekcie to:

– dokładna prezentacja wszystkich Organizacji  (obszar działania, struktura, rodzaj i wielkość, miejsce działania, kadra, specyfika , charakterystyka grup )

Programu ERASMUS +

– wykreowanie nowych pomysłów w oparciu o zasady poszczególnych Akcji programu ERASMUS +

– stworzenie nowych Partnerstw

– stworzenie szkiców lub też gotowych wniosków aplikacyjnych

– prezentacja działania „żeglarstwo”, jako formy „szkoły życia” i spędzania wolnego czasu

– zapoznanie się Parterów z jedną z głównych aktywności, które chce promować Fundacja RA i DO

– zapoznanie się z możliwościami i potrzebami osób z wadami słuchu, które będą uczestniczyć w projekcie (4 osoby z 2 krajów)

Działalność Międzynarodowa

W 2014 roku w ramach Programu Wolontariat z Polski z Fundacji RA i DO, która jest Akredytowaną Organizacją Wolontariatu Europejskiego (2013 – PL – 142) wyjechały 4 osoby:

– 2 osoby na Węgry – praca z osobami z uzależnieniami (projekty 12 miesięczne)

– 1 osoba do Portugalii – praca w organizacji młodzieżowej (projekt 12 miesięczny)

– 1 osoba na Islandię – praca przy organizacji obozów dla młodzieży i Dorosłych (projekt 6 miesięczny). 

Fundacja RA i DO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych w roku 2014 uczestniczyła/ podopieczni Fundacji w kilkunastu projektach międzynarodowych trwających od 6 do 9 dni tj.:

Youth in Action Programme  2014    „Democracy project People by People ”  – Cypr Nautilos SAR – 6 uczestników

Youth in Action Programme  2014    „CMYK Coaching Methods for Youth Exchanges”  – Albania  – 2 uczestników

Youth in Action Programme  2014    TC “ Beyond Conflict  – understanding Youth and Culture”  – Albania  2 uczestników

Youth in Action Programme  2014    TC ” YE Enterprise Your Culture”  – Gruzja/Schumann Foundation  – 5 uczestników

Youth in Action Programme  2014    TC „From Past to Present”     Academy for Peace and Development – 2 uczestników

Youth in Action Programme  2014    TC ” Gaming to Learn” Hiszpania/  Aranea Association  – 4 uczestników

Youth in Action Programme  2014    YE „IN & OUT ” Aranea Association – 5 uczestników

Youth in Action Programme  2014    „NF-Learning”  Hiszpania/Diagonal Espana – 4 uczestników

  W większości projektów brała udział młodzież z mniejszymi szansami (np. osoby niepełnosprawne)

W 2015 roku planujemy kontynuować i rozwijać działalność na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym w podobnym zakresie jak w 2014 kontynuując realizowane projekty i rozpoczynając nowe. Jak co roku będziemy ubiegać się o dofinansowanie startując w ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań międzynarodowych.

Planujemy w 2015 roku, jako Organizacja Koordynująca gościć 4 wolontariuszy w ramach Wolontariatu Europejskiego z zagranicy, którzy będą pracować w Fundacji Hipoterapia i Stowarzyszeniu Osób Głęboko Upośledzonych MAJA.

W roku 2015 planujemy działania na gruncie lokalnym m. in. chcemy nawiązać współpracę ze strukturami samorządowymi Warszawy oraz z organizacjami już działającymi w Warszawie lub całej Polsce.

Darczyńcy

W roku 2014 darczyńcami były wyłącznie osoby fizyczne. Wartość darowizn wyniosła 2001,00 zł.