You are currently viewing  CEAL – TPM Poland i inne aktywności na wiosnę 

 CEAL – TPM Poland i inne aktywności na wiosnę 

Maj 2022 był niezwykły!!!! Działo się tak dużo i były to chwile niezwykłe. Na początku maja w Fundacji RAiDO gościliśmy naszych Partnerów ze Szwecji, Cypru i Włoch w ramach projektu CEAL – Cultural Education for Adult Learners. Uczestniczyli w warsztatach Feeling of Beauty. Mamy nadzieję, ze wykorzystają zdobyta wiedzę w swoich organizacjach, gdzie pracują z dorosłymi uchodźcami, osobami z mniejszymi szansami i z niepełnosprawnościami. Wymiana doświadczeń i możliwość podpatrywanie pracy innych, wymiana doświadczeń i refleksji to najlepsza okazja do nauki i poszerzania horyzontów. 14 maja odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Feeling of Beauty w Warszawie, w uroczej Kawiarnia Pożyteczna. Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie. Niezwykłe chwile. Wernisaż odwiedzili również podopieczni, rodzice i wychowawcy ze Stowarzyszenia Maja na Ursynowie oraz liczne grono studentów pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Intensywny maj sie kończy, ale w czerwcu nie zwalniamy tempa 🙂 Wernisaż fotograficzny Feeling of Beuty już 3 czerwca w Castello w Hiszpanii a 13 czerwca w Inari, w Centrum Ludów Sami SAJOS.

Z bardziej przyziemnych tematów – międzynarodowa wymiana młodzieży w Słowenii w lipcu 🙂