You are currently viewing Dziękujemy wszystkim za 2019 rok

Dziękujemy wszystkim za 2019 rok

Czas na podsumowanie w Fundacji RAiDO. Nasi podopieczni, w tym Osoby Słabosłyszące i Głuche, miały okazję uczestniczyć w projektach międzynarodowych w programie ERASMUS+ i innych. Byliśmy w: Portugalii, Bułgarii, Francji, Finlandii, na Cyprze, Malcie, Słowenii, odległej Guadelupie, we Włoszech i w Chinach. Na Mazurach na projekcie żeglarskim gościliśmy pracowników młodzieżowych z kilkunastu krajów Europy. Dobry, pracowity i miły rok. Oby następny był równie udany. WSZYSTKIM RAIDOWICZOM i ich najbliższym dziękujemy za 2019 i życzymy fantastycznego, pięknego i międzynarodowego 2020!