CEAL – TPM w Szwecji

Projekt CEAL – Cultural Empowerment for Adult Learners-spotkanie Ewaluacyjne w Goteborgu w dniach 1-4 lutego 2023. Czas podsumowań , spotkania z podopiecznymi i kadrą szkoły dla dorosłych uchodźców z całego Świata w Goteborgu. Bardzo przyjazne miejsce nauki języka, nowych kwalifikacji i zawodów przy jednoczesnym dbaniu o kultywowanie własnej kultury, zwyczajów i tradycji. Podczas wizytacji mieliśmy okazję uczestniczyć w tygodniu kultur uczniów szkoły, być uczestnikami wystawy Feeling of Beauty oraz prowadzić warsztaty ® Feeling of Beauty z osobami z Indii, Libanu, Somalii, Erytrei, Kosowa, Etiopii. Bardzo międzykulturowy czas za który bardzo dziękujemy Mångkulturella Folkhögskolan w Goteborgu. Projekt finansowany z Programu Erasmus +.